SCHENGEN VİZE

SCHENGEN VİZESİ

Schengen Bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.

Schengen vizesi, asıl gidilmek istenen ülkenin temsilciliğinden istenir. Birden fazla ülkeye gidilecek olması durumunda vize, ilk giriş yapılacak ülkeden istenmelidir.

Schengen vizesi Schengen ülkelerinde her altı ay için bir çıkışta toplam 90 gün dolaşma hakkı verir.

İlk defa Schengen vizesi alacak kişiler, başvurularını mutlaka şahsen yapmalıdır.

Schengen ülkelerinin birinden verilmiş olan oturma izni, söz konusu belgenin geçerlilik süresi boyunca, ilgili ülkeye vizesiz giriş ve çıkış hakkı tanır.

Vizenin verilmesi için gereken belgeler, Schengen alanına giriş yapıldığı ülkenin sınır makamları tarafından tekrar incelemeye tabi tutulabilir.

Schengen Anlaşması’nın 5. maddesine göre, Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır. Ve sistem, bazı kişilerin Schengen Ülkelerine girişini engellemeyi amaçlamaktadır.

VİZE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.
Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alınsa dahi sınırdan geri çevrilmesi mümkündür. Pasaportun yenilenmesinde yarar vardır.
Pasaportun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen gösterilmelidir. Bu hususun vize talep edilecek ülkenin temsilciliğinden teyit ettirilmesinde yarar vardır.
Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar verilmesi önemlidir.
Başvurunun eksiksiz belgelerle yapılması gerekmektedir. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunulması suçtur.
Mülakat sırasında, yetkilinin, olumlu izlenim edinmesi, başvurunun, kabul edilme şansını arttırır.
Başvurunun reddedilebileceği önceden kabul edilmelidir.
Seyahatin gerçekleştirebilmesi için ekonomik olanaklara sahip olunduğunun belgelenmesi beklenir.
Mülakatın amacı; seyahat edilecek ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığını anlamaktır.
Başvuruda bulunan işsiz ise, veya kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil ise, söz konusu kişinin potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinden, vize alma şansı oldukça düşüktür. Bu durumdaki kişinin, vize başvurusunda bulunmaması uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve söz konusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğini bildiği halde bir talepte bulunmaktan kaçınılması zaman ve para tasarruf edilmesini de sağlayabilir.

BİR ÜLKENİN VİZE BAŞVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR?

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

VİZE BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ HALİNDE, NASIL İTİRAZ EDİLEBİLİNİR?

Vize başvurusunun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukat yardımından yaralanılması gerekmektedir.

SCHENGEN VİZE TÜRLERİ

1.) Turistik vize

2.) Ticari Vize

3.) Aile-Arkadaş Ziyareti Vizesi

4.) Transit Vize

5.) Kültürel Vize

6.) Sportif Vize